Przyjaźń i Miłość

Temat: prawo
umysłowe 02-P - choroby psychiczne 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 04-O – choroby narządu wzroku 05-R – upośledzenie narządu ruchu 06-E – epilepsja 07-S – choroby układu oddechowe i krążenia 08-T – choroby układu pokarmowego 09-M – choroby układu moczowo-płciowego 10-N – choroby neurologiczne 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne, zeszpecenia, choroby układu...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47202,91801678,91801678,prawo.htmlTemat: L-4 jeszcze raz
lucyn77 napisała: > Ale na chorobowym nie miałam kodu B, gdyż powiedziano mi że to tajemnica > lekarska i się go nie wpisuje. To jakaś bzdura! Po to są symbole chorób aby tylko lekarz i pacjent wiedzieli o chorobie. A oznaczenie B jest po to aby poinformowac płatnika że nalezy Ci się 100% świadczenie za czas niezdolności do pracy. Trafiłas na albo...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,34685226,34685226,L_4_jeszcze_raz.html


Temat: Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności; 2) ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka; 3) możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania. Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności ... takiego odwołania następuje za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu. Z informacji, jakie Pani podała wynika, że czas na wniesienie odwołania od wydanego orzeczenia upłynął. Chcę podkreślić, że symbol zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności ... medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku, - inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Niezbędne informacje na temat orzekania...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,77706343,77706343,Orzeczenie_o_niepelnosprawnosci_dziecka.html


Temat: Miasto miłosierdzia i KAT
fałsz. Równie dobrze można by je oznaczyć: H, L albo 1, 0. To że używamy ich do modelowania, powtarzam modelowania, świata zastanego to nasza sprawa. Model nie musi być dokładny i ... czy inne lekarstwo niestety nie zawsze. Do niektórych chorób nie ma leczących lekarstw. > Moralność, człowieczku do pięt mi nie sięgasz... Niech tobie będzie, że ty powinieneś mieć godniejsze miejsce na...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,52,105408634,105408634,Miasto_milosierdzia_i_KAT.html